Διοικητική Οργάνωση Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος

Α)  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΜΦΙΣΣΗΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ - ΔΕΣΦΙΝΗΣ

ρχιερατικς πτροπος Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Βλασίου

Τηλ. ερο Ναο: 2265072107 – Τηλ. Οκίας: 2265022778

 

 

μφισσα

Μητροπολιτικός ερός Ναός Εαγγελισμο τς Θεοτκου

Πρωτοσύγκελλος ρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης (Τηλ.: 2265072107, 2634044282)

Πρωτοπρ. Δημήτριος Βλασίου (Τηλ.: 2265022778, 6949119065)

Πρωτοπρ. θανάσιος Μελισσάρης

Ιεροδ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος

 

ερός Ναός γίου θανασίου

Αρχιμ. Σιλουανός Λάμπρου (Τηλ.: 2265029517, 6985828670)

Πρωτοπρ. Βασίλειος Σερεντέλλος (Τηλ.: 6937436281)

 

ερός Ναός γίου Νικολάου    

Γενικός Αρχιερατικός Πρωτοπρ. Νικόλαος Καραγιάννης  (Τηλ.: 2265072092, 6932344707)

 

 

γα Εθυμα

ερός Νάος Γενεσίου τς Θεοτόκου

Πρωτοπρ. Χρήστος Λυκουρέσης (Τηλ.: 6989868286)

 

 

γιος Γεώργιος

ερός Ναός γίου Γεωργίου

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

γ. Κωνσταντίνος

ερός Ναός γίου Νικολάου

Κενή φημεριακή θέση   

    

 

ντκυρα

ερός Ναός γίου Νικολάου

Πρεσβ. Χαράλαμπος Πατρώνος (Τηλ.: 2267041712, 6944433925)

 

 

Βουνιχρα

ερός Ναός γίου Νικολάου

Πρεσβ. Κωνσταντίνος Δημητρέλλος (Τηλ.: 6974438727)

 

 

Γαλαξεδι

ερός Ναός γίας Παρασκευς

Κενή φημεριακή θέση   

 

ερός Ναός γίου Νικολάου

Κενή φημεριακή θέση   

 

ερός Ναός γίου ωάννου το Προδρόμου

Πρεσβ. Κωνσταντίνος Ζαφείρης (Τηλ.: 2265041167, 6909428076)

 

 

Δελφο

ερός Ναός γίου Νικολάου

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

Δεσφνα

ερός Ναός γίου Δημητρίου

Πρεσβ. Χαράλαμπος Σκαλτσώνης (Τηλ.: 2265051338, 6974641656)

 

ερός Ναός Κοιμήσεως τς Θεοτόκου

Πρεσβ. Χαράλαμπος Παρασκευς (Τηλ.: 2265051269, 6938645012)

 

ερός Ναός γίου Χαραλάμπους

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

Δροσοχρι

ερός Ναός γίας Παρασκευς

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

λαινας

ερός Ναός γίου Βασιλείου

Πρεσβ. θανάσιος Λάζος (Τηλ.: 22650231, 6977068483)

 

 

τα

ερός Ναός Μεταμορφώσεως το Σωτήρος

ρχιμ. Νεκτάριος Καλύβας (Τηλ.: 2265072210, 6939469558)

 

ερός Ναός Εαγγελισμο τς Θεοτκου

ρχιμ. Θεοφύλακτος Μπαλιάκος (Τηλ.: 6930998651)

 

ερός Ναός γίου Χαραλάμπους

Πρωτοπρ. λίας Ζαφείρης (Τηλ.: 2265034682, 6972966978)

 

 

Κρρα

ερός Ναός Κοιμήσεως τς Θεοτόκου

Πρεσβ. ωάννης Τσάρκα (Τηλ.: 2265033371, 6980908011)

 

Μακρινή

ερός Ναός παπαντς το Σωτρος

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

Πντε ρια

ερός Ναός γίου θανασίου

Αρχιμ. Χριστόδουλος Καλιόγλου (Τηλ.: 2634044282)

 

 

Προσλιο

ερός Ναός γίας Παρασκευς

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

Σερνικκι

ερός Ναός γίου Δημητρίου

Πρεσβ. Δημήτριος Βελαώρας (Τηλ.: 2265023665, 2265771130, 6982102848)

 

 

Τριταα

ερός Ναός Ζωοδόχου Πηγς

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

Χρισσό

ερός Ναός Εαγγελισμός τς Θεοτόκου

Κενή φημεριακή θέση   

ερός Ναός γίου Νικολάου

Πρεσβ. Δημήτριος Εσταθίου (Τηλ.: 2265028843, 6946019409)

 

 

 

 

Β) ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ - ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ - ΚΑΙ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

ρχιερατικός πίτροπος  ρχιμανδρίτης π. Αγουστνος Σύρρος

Τηλ.: 2634044282 - Τηλ. Κιν.: 6973736424

 

βορος

ερός Ναός Κοιμήσεως τς Θεοτόκου

Πρεσβ. Δημήτριος Κούστας (Τηλ.: 6984164287)

 

 

γιοι Πντες

ερός Ναός γίων Πάντων

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

λποχρι

ερός Ναός γίου Νικολάου

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

μυγδαλι

ερός Ναός γίου Βασιλείου

Πρεσβ. Παναγιώτης Κουτσοσπύρος (Τηλ.: 2266051305, 6947904355)

 

 

ρτοτνα

ερός Ναός γίου Γεωργίου

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

Βραΐλα

ερός Ναός Κοιμήσεως τς Θεοτόκου

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

Γλυφδα

ερός Ναός Κοιμήσεως τς Θεοτόκου

Πρεσβ. Κωνσταντίνος Βαβάτσικος (Τηλ.: 6974864140)

 

 

Γρηγορήτικα

ερός Ναός γίου Γρηγορίου

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

Δφνος

ερός Ναός γίου Νικολάου

ρχιμ. Θεόκτιστος Παλαιοδήμος (Τηλ.: 2634044282)

 

 

Δαφνοχρι

ερός Ναός γίου Νικολάου

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

Διακπι

ερός Ναός γίου Δημητρίου

Πρεσβ. νδρέας Κάρλος (Τηλ.: 2266052733, 6979296236)

 

 

Διχρι

ερός Ναός Κοιμήσεως τς Θεοτόκου

Κενή φημεριακή θέση   

 

Δροστο

ερός Ναός Εαγγελιστο Λουκ

Πρεσβ. νδρέας Τσούνης (Τηλ.: 2634051382, 6945153661)

 

 

Δωρικ

ερός Ναός γίας Παρασκευς

Πρεσβ. θανάσιος Κολοκύθας (Τηλ.: 6972606929)

 

 

λαα

ερός Ναός γίου Εθυμίου

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

ρατειν

ερός Ναός γίου ωάννου το Θεολόγου

Πρωτοπρ. Παντελεήμων Σοφιανός (Τηλ.: 2634091797, 2266031141, 6972130919)

 

 

Επλιο

ερός Ναός γίου Γεωργίου

Πρεσβ. Κωνσταντίνος Βαθρακογιάννης (Τηλ.: 6974793137)

ρχιμ. Αγουστνος Σύρρος (Τηλ.: 6973736424)

 

 

Ζορινο

ερός Ναός γίου Νικολάου

ρχιμ. ακώβ Χατζηγεωργίου (Τηλ.: 2634044282)

 

 

Καλλιθα

ερός Ναός γίας Παρασκευς

Πρεσβ. Παναγιώτης Πλέσσας (Τηλ.: 2266031174, 6987414991)

 

 

Κλλιο

ερός Ναός Εαγγελισμο τς Θεοτκου

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

Κμπος

ερός Ναός Κοιμήσεως τς Θεοτκου

ρχιμ. ωσήφ Φωτάκης (Τηλ.: 2634044282)

 

 

Καροτες

ερός Ναός γίου Νικολάου

ρχιμ. ρτέμιος Παφίλης (Τηλ.: 6947124116)

 

 

 

Καστρκι

ερός Ναός γίου Γεωργίου

Πρεσβ. Γρηγόριος Σαμς (Τηλ.: 6944790710)

 

 

Κερασιά

ερός Ναός γίου Γεωργίου

Πρεσβ. Γεώργιος Χαρονικολάου (Τηλ.: 2266051987, 6944259942)

 

 

Κλμα Επαλου

ερός Ναός γίου Γεωργίου

Πρεσβ. θανάσιος Σκαρμούτσος (Τηλ.: 2634052604, 6972260055)

 

 

Κκκινος

ερός Ναός Κοιμήσεως τς Θεοτκου

ρχιμ. Σάββας Κουρς (Τηλ.: 2634044282)

 

 

Κονικος

ερός Ναός γίου Γεωργίου

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

Κουπκι

ερός Ναός γίου Γεωργίου

ρχιμ. Χρυσόστομος Παπαχαράλαμπος (Τηλ.: 2634044282)

 

 

Κουπλαοι

ερός Ναός γίου Δημητρίου

ρχιμ. Δαβίδ Τσελίδας (Τηλ.: 2634044282)

 

 

Κριτσι

ερός Ναός γίου Νικολάου

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

Κροκλειο

ερός Ναός γίου Γεωργίου

Πρεσβ. λίας Παγώνης (Τηλ.: 6984151578)

 

 

Λεκα

ερός Ναός γίου Κωνσταντίνου

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

Λευκαδίτι

ερός Ναός γίου Κωνσταντίνου

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

 Λιδωρκι

ερός Ναός Ζωοδόχου Πηγς

Πρεσβ. Δημήτριος Ζαχαρόπουλος (Τηλ.: 6976032235)

 

 

Μαλματα

ερός Ναός γίου Πολυκάρπου

Πρεσβ. Σπυρίδων Λαγαρός (Τηλ.: 2634071168, 6948603745)

 

 

Μαλανδρνο

ερός Ναός γίου ωάννου το Προδρόμου

Πρεσβ. Σπυρίδων Λαγαρός (Τηλ.: 2265022665)

 

 

Μανγουλη

ερός Ναός γίου Κωνσταντίνου

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

Μαραθις

ερός Ναός πόδ. Κοιμήσεως τς Θεοτόκου

Πρεσβ. Νικόλαος Φρομουζόπουλος (Τηλ.: 2634091722, 6979463329)

 

 

Μηλέα

ερός Ναός γίου Χαραλάμπους

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

Μοναστηρκι

ερός Ναός Εαγγελιστο Μάρκου

Πρεσβ. Γεώργιος Παπανδρέου (Τηλ.: 6998475623)

 

 

Παλαιοξρι

ερός Ναός Εσοδίων τς Θεοτόκου

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

Πνορμος

ερός Ναός γίου Βασιλείου

Πρεσβ. Κωνσταντίνος Πετσίνης (Τηλ.: 6978505518)

 

 

Παραλα Σεργολας

ερός Ναός γίας Σοφίας

Πρεσβ. Δημήτριος δαμόπουλος (Τηλ.: 6945367749)

 

 

Πενταγιο

ερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχν

ρχιμ. Νεκτάριος (ωσήφ) Μουλατσιώτης (Τηλ.: 2634044282)

 

 

Πεντπολη

ερός Ναός γίας Σοφίας

Πρεσβ. Νικόλαος Φάκος (Τηλ.: 2266023002, 2266031571, 6945104226)

 

 

Περιβλι

ερός Ναός γίας Τριάδος

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

Περιθειτισσα

ερός Ναός γίου Δημητρίου

ρχιμ. Νεκτάριος Θεοδωρικκος (Τηλ.: 2634044282)

 

 

 

Ποτιδνεια

ερός Ναός Κοιμήσεως τς Θεοτόκου

Πρεσβ. ωάννης Πρέντζας (Τηλ.: 6976996471)

 

 

Πργος

ερός Ναός γίου Δημητρίου

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

 Σεργολα

ερός Ναός γίου ωάννου

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

 Σκαλολα

ερός Ναός γίου Γεωργίου

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

Στύλια

ερός Ναός γίου Νικολάου

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

 Συκι

ερός Ναός γίας Παρασκευς

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

 Σταινα

ερός Ναός γίου Γεωργίου

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

Τείχιο

ερός Ναός Κοιμήσεως τς Θεοτόκου

ρχιμ. Λεόντιος Γερανίου (Τηλ.: 2634044282)

 

 

Τολοφνας

ερός Ναός γίου ωάννου το Προδρόμου

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

Τριζόνια

ερός Ναός γίου Γεωργίου

Κενή φημεριακή θέση   

 

Τρίκορφο

ερός Ναός γίων ποστόλων Πέτρου καί Παύλου

Κενή φημεριακή θέση   

 

 

Τρίστενο

ερός Ναός Μεταμορφώσεως το Σωτρος

Κενή φημεριακή θέση

 

 

Φιλοθέη

ερός Ναός γίου Γεωργίου

ρχιμ. σαάκ γγλέζος (Τηλ.: 2634044282)

 

ψηλό Χωριό

ερός Ναός γίου Γεωργίου

Κενή φημεριακή θέση

 

 

 

Γ) ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΡΑΒΙΑΣ καί ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ

ρχιερατικς πτροπος  Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Κάντζος

Τηλ.:  22650 92056  – Τηλ. Κιν.: 6976820790

 

 

θανσιος Δικος

ερός Ναός Μεταμορφώσεως το Σωτρος

Κενή φημεριακή θέση

 

 

ποστολι

ερός Ναός γίων ποστόλων

Κενή φημεριακή θέση

 

 

Βργιανη

ερός Ναός γίας Παρασκευς

Κενή φημεριακή θέση

 

 

Γραβι

ερός Ναός γίου θανασίου

Πρεσβ. Βασίλειος Βλάσης (Τηλ.: 2265091440, 6987300211)

 

 

πτλοφος

ερός Ναός γίου Νικολάου

Πρεσβ. Χαράλαμπος Μπότσης (Τηλ.: 6945255327)

 

 

Καλοσκοπ

ερός Ναός γίου Γεωργίου

Κενή φημεριακή θέση

 

 

Καστλλια

ερός Ναός Εαγγελισμός τς Θεοτόκου

Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Κάντζος (Τηλ.: 2265092056, 6976820790)

 

 

Καστριτισσα

ερός Ναός Κοιμήσεως τς Θεοτόκου

Πρεσβ. ωάννης Φατορος (Τηλ.: 2231032143, 6972843907)

 

 

Λιλαα

ερός Ναός Εαγγελισμός τς Θεοτόκου

Κενή φημεριακή θέση

 

 

Μαριολτα

ερός Ναός Κοιμήσεως τς Θεοτόκου

Πρεσβ. θανάσιος Τζιοβάρας (Τηλ.: 6972426001)

 

 

Μαυρολιθρι

ερός Ναός γίου Νικολάου

Πρεσβ. Γεώργιος Περδικάρης (Τηλ.: 2231028164, 6942840561)

 

 

Μουσουντσα

ερός Ναός Κοιμήσεως τς Θεοτόκου

Κενή φημεριακή θέση

 

 

Ονοχρι

ερός Ναός γίας Ακατερίνης

Κενή φημεριακή θέση

 

 

Πανουργι

ερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχν

Κενή φημεριακή θέση

 

 

Πολδροσο

ερός Ναός Κοιμήσεως τς Θεοτόκου

Πρεσβ. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου (Τηλ.: 6972985221)

 

 

Πυρρ

ερός Ναός Κοιμήσεως τς Θεοτόκου

Κενή φημεριακή θέση

 

 

Σκλθρο

ερός Ναός γίου Γεωργίου

Πρεσβ. άκωβος σπρουλάκης (Τηλ.: 2231098112, 6987981779)

 

 

Στρμη

ερός Ναός γίου Νικολάου

Πρεσβ. Νικόλαος Ντουρντουρέκας (Τηλ.: 6943613981, 6988341796)