ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ με θέμα "Aμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα"

Το Γραφείο Νεότητος της Ι. Μ. Φωκίδος διοργανώνει γραπτό διαγωνισμό με αληθινές ιστορίες με θέμα: Αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα, δηλ. υποφέρουν τα παιδιά εξαιτίας των αμαρτιών των γονέων τους.
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

( Θα διαφυλαχθεί η ανωνυμία του συγγραφέα εφόσον το επιθυμεί )

Καλούμε όλους τους μαθητές και νέους μέχρι 25 ετών που κατοικούν ή κατάγονται από το Νομό Φωκίδος ή συμμετέχουν ως μέλη στην καλοκαιρινή φιλοξενία “Γαλιλαία” της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, να συμμετάσχουν στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ με αληθινές ιστορίες που διοργανώνει το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως.
Το θέμα του διαγωνισμού είναι “Αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα”  (υποφέρουν δηλ. τα  παιδιά εξαιτίας των αμαρτιών των γονέων τους). 
ΣΚΟΠΟΣ μας είναι μέσα από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό να αναδείξουμε τα μελανά σημεία της ιστορίας των παιδιών-θυμάτων που κυριολεκτικά δεν φταίνε σε τίποτε να πληρώνουν τα λάθη των γονέων τους.
Επιπλέον θα επιχειρήσουμε να επισημάνουμε την παθολογία των γονέων οι οποίοι πολλές φορές δημιουργούν ανεπανόρθωτες ψυχικές ή και σωματικές βλάβες στα παιδιά τους. 
Και τέλος αναδεικνύοντας το πρόβλημα της σύγχρονης οικογένειας να προτείνουμε λύσεις.
Θα πραγματοποιηθεί εσπερίδα με σκοπό την συζήτηση επί του θέματος.

Α ́ ΒΡΑΒΕΙΟ: 150€    Β ́ ΒΡΑΒΕΙΟ: 100€ Γ ́ ΒΡΑΒΕΙΟ: 50€  

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι:
Μπορούν να γράψουν είτε προσωπικές εμπειρίες ή περιστατικά που τους διηγήθηκαν άλλα πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι αληθινά. Θα διαφυλαχθεί η ανωνυμία των συγγραφέων, εφόσον το επιθυμούν, για να μπορούν ελεύθερα να εκφραστούν μέσα από τον γραπτό λόγο, χωρίς να θιχτούν πρόσωπα ή καταστάσεις.
Έχουν την δυνατότητα να γράψουν από ένα έως τρία κείμενα μέχρι 3 σελίδες μεγέθους Α4 έκαστο.
Εάν είναι ενήλικες 18- 25 ετών θα πρέπει να πιστοποιήσουν την ηλικία τους μέσα από κάποιο δημόσιο έγγραφο (π.χ. ταυτότητα).
Τα κείμενα μπορούν να είναι ανώνυμα, αλλά αν θέλουν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να γράψουν το όνομα του συγγραφέα, μαζί με δ/νση κατοικίας και τηλέφωνο. 
Το κείμενο να είναι πραγματικό, αποκλειστικά δικό τους, όχι προϊόν φαντασίας. Μπορεί να υιοθετηθεί ψευδώνυμο.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν τα έργα τους μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2018.
Όλα τα έργα θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν από 3 έγκριτους φιλολόγους ή συγγραφείς.
Το Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει υπό την κατοχή του τα κείμενα του διαγωνισμού και να τα δημοσιεύσει, όπου και όποτε κρίνει, αρκεί να διατηρηθεί η ανωνυμία του συγγραφέα, εφόσον το επιθυμεί.

Πληροφορίες, παράδοση έργων:
Στο e-mail του Γραφείου Νεότητας της Ι. Μ. Φωκίδος:  info.grnef@gmail.com
Στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως: http://www.imfokid.gr (επιλογή Νεότητα)
Στο fb: Γραφείο Νεότητας https://business.facebook.com/GrNeF 
Τα χειρόγραφα κείμενα στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, Αγ. Θεοδώρων 29, Άμφισσα 33100, τηλ. 22650-28224 (σε κλειστό φάκελλο, σφραγισμένο και παρακαλούμε να αναγραφεί: “Για τον διαγωνισμό: Αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα”.

Τέλος θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα το “Έντυπο συγκατάθεσης φυσικού προσώπου για την παροχή άδειας τήρησης & επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων”.