Διακήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης ακινήτων

Ιερά Μητρόπολη Φωκίδος

Το ΝΠΔΔ της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδος έχοντας υπόψη την με αριθμό 8/16-11-2020 απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδος και τις διατάξεις του Νόμου 590/77, την υπ’ αριθ. 3/1969 κανονιστική διάταξη, προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την πώληση, α/ ένα οικόπεδο, εκτάσεως 148,91 μέτρων τετραγωνικών, το οποίο βρίσκεται εντός εγκεκριμένου σχεδίου Αμαρουσίου, στη θέση «Κόκκινα Χώματα» Καλογρέζας Αμαρουσίου, στο Ο.Τ 30, επί της οδού Φλέμινγκ και β/ ένα οικόπεδο, εκτάσεως 163,42 μέτρων τετραγωνικών, το οποίο βρίσκεται εντός εγκεκριμένου σχεδίου Αμαρουσίου, στη θέση «Κόκκινα Χώματα» Καλογρέζας Αμαρουσίου, στο Ο.Τ 30, επί της οδού Φλέμινγκ. Περιήλθε δε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδος κατά ποσοστό 100% δυνάμει του υπ’ αριθμ. 1512/09-05-2008 Πράξης Κληρονομιάς. Ο διαγωνισμός θα γίνει με γραπτές προσφορές και πρόσθετη δυνατότητα βελτιώσεως της προσφοράς. Οι γραπτές προσφορές θα κατατεθούν από την 11:00 π.μ. έως στην 12:00 το μεσημέρι της 29ης Μαρτίου 2021 στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδος που βρίσκονται επί της οδού Αγίων Θεοδώρων 19, Άμφισσα. Η τιμή εκκίνησης άρχεται στις 235.000,00 ευρώ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον τετραμελούς επιτροπής. Για τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής στην δημοπρασία του ακινήτου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν με δικά τους έξοδα από τα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδος (οδός Αγίων Θεοδώρων 19, Άμφισσα) Δευτέρα ή Πέμπτη και από 10:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. αντίγραφα της διακηρύξεως. Εναλλακτικά μπορούν να αναζητήσουν την διακήρυξη στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδος http://www.imfokid.gr/. Γίνεται μνεία και διακηρύσσεται ρητώς η διακήρυξη διεξαγωγής δημοπρασίας, με τους όρους της δεσμεύει απόλυτα τους ενδιαφερομένους.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος


Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο:

https://drive.google.com/file/d/1xNunHuJoXSP-VBOJC2UMRPzZnPyI9DqI/view?usp=sharing