Τοπική Αγιολογία

- Η ιερά εικών των ἐν Φωκίδι διαλαμψάντων Ἁγίων (πιέστε επ’ αυτής για προβολή πλήρους μεγέθους).

- Τοπικές εορτές:  Ιερών Μονών: Προφήτη Ηλία-Παρνασσίδος, Κοιμήσεως Θεοτόκου-Βαρνακόβης, Αποδόσεως Κοιμήσεως Θεοτόκου-Κουτσουρούς, Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Δεσφίνης, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος-Γαλαξειδίου, Τιμίου Προδρόμου-Αρτοτίνης κ.λ.π.

- Ιερά Λείψανα: Διαφόρων Αγίων αποθησαυρισμένα σε Ιερούς Ναούς και Ιερές Μονές.