1ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου
‣ Καλούµε όλους τους µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου που κατοικούν από ΓΛΥΦΑΔ∆Α

έως και ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ, (Αρχιερατική περιφέρεια Ευπαλίου - Ποτιδάνειας) να συµµετάσχουν στον 1ο ∆ΙΑΓΩΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ που διοργανώνει το Γραφείο Νεότητος της Ι. Μητροπόλεως Φωκίδος.

‣ Το θέµα του διαγωνισµού είναι η “Λειτουργική ζωή”. Η Λειτουργική ζωή της Εκκλησίας µας είναι το θεµέλιο και πηγή σταδιακής πνευµατικής ωριµότητος και αληθινής χριστιανικής αγωγής των πιστών. Η θεία λατρεία δεν τελείται για τον Θεό, αλλά για µας. Η θεία λατρεία είναι πολύτιµη. Είναι το µέσο εκείνο που µας ενώνει µε τον Θεό, που συγκροτεί το Σώµα του Χριστού, που µας αλλοιώνει και µας µεταµορφώνει, που µας καθιστά πολίτες της Βασιλείας του Θεού.

‣ Α´ ΒΡΑΒΕΙΟ: 100€, Β´ ΒΡΑΒΕΙΟ: 50€, Γ´ ΒΡΑΒΕΙΟ: 30€.

Όροι Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό
Όλοι οι διαγωνιζόµενοι θα λάβουν από ένα ενθύµιο.
Όσοι λάβουν μέρος θα πρέπει:

  1. να παραδώσουν* ιδιοχείρως ή να αποστείλουν στη σελίδα “Γραφείο Νεότητας Ι.Μ.Φωκίδας@GrNeF” στο fb ή στο e-mail: info.grnef@gmail.com από 1 έως 3 φωτογραφίες ανάλυσης 2mb και πάνω. 
  2. να έχουν κάνει λήψη οι ίδιοι την φωτογραφία, 
  3. να είναι πρωτότυπη και όχι μέσα από το διαδίκτυο ή από κάπου αλλού, 
  4. να δηλωθεί ο τόπος και η ημερομηνία που τραβήχτηκε 
  5. να γραφεί τίτλος & περιγραφή της φωτογραφίας 
  6. να κατατεθούν (ψηφιακά ή εκτυπωμένες) μέχρι 30 Νοεμβρίου 2016, 
  7. να γραφεί ονοματεπώνυμο, δ/νση κατοικίας και τηλέφωνο του αποστολέα. 
‣ Προσοχή: Όλα τα έργα θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν από 3 έγκριτους καλλιτέχνες ή φωτογράφους.

‣ Πληροφορίες, παράδοση έργων*:
1. κα Σοφία Λογοθέτη, καθηγήτρια Καλλιτεχνικών (Γυµνάσιο Ευπαλίου).
2. πατέρα Αυγουστίνο, υπεύθυνο Νεότητος της Ι. Μητροπόλεως (Συνάξεις νέων
 κάθε Σάββατο 7-9 µ.µ.)