Εορτή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Ακολουθία επί Σαλευθείσης Αγίας Τραπέζης στην Ι. Μ. Φωκίδος

Την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεόκτιστος, παρευρέθηκε στην Μανάγουλη Φωκίδος, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου τέλεσε τα θυρανοίξια, εν συνεχεία την Ακολουθία επί Σαλευθείσης Αγίας Τραπέζης και έπειτα χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό.

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην ευλογία και τη σημασία των Ιερών Ακολουθιών που τελέστηκαν στον Ιερό Ναό.

Ανήμερα της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 21 Μαΐου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας παρευρέθηκε δίπλα από τη λίμνη του Μόρνου, στο χωριό Λεύκα Φωκίδος, όπου προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα κοιμητηριακό Ιερό Ναό.

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στη μνήμη των Αγίων. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας παρόλο που έχουν κοιμηθεί αρκετά χρόνια, εντούτοις παραμένουν στη μνήμη μας ζωντανοί, διότι ενώθηκαν με τον Θεό και αυτός που ενώνεται με τον Θεό παραμένει αιώνια στη μνήμη του Θεού, αλλά και των ανθρώπων.


Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης - Μανάγουλη ΦωκίδοςΚοιμητηριακός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης - Λεύκα Φωκίδος
Πασχαλινή Εγκύκλιος 2021 του Σεβ. Ποιμενάρχου Φωκίδος κ. Θεοκτίστου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΩΚΙΔΟΣ

 

Ἀριθ. Πρωτ. 203 / ’Αριθ. ’Εγκ. 24                                Ἐν  Ἀμφίσσῃ τῇ 19ῃ Ἀπριλίου 2021

 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ    

Πρός

Τόν Ἱερὸ Κλῆρο, τίς Μοναστικές ἀδελφότητες, τούς ἐντίμους Ἄρχοντες καὶ

τὸν εὐσεβῆ λαὸ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί παιδιά μου,

Πάσχα Κυρίου σήμερα. Ἡ ἡμέρα τῆς ἔνδοξης Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας. Τό θαυμαστό γεγονός πού συνιστᾶ τό θεμέλιο τῆς χριστιανικῆς πίστεώς μας. Ἡ κορυφαία ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας μας πού κάνει τούς πιστούς, νά λάμπουν ἀπό φῶς καί χαρά.

Πάσχα, λέξη ἑβραϊκή, σημαίνει διάβαση. Καί ἡ ἑορτή τοῦ ἑβραϊκοῦ Πάσχα ὑπενθύμιζε στους Ἰσραηλίτες τή θαυμαστή διάβαση τοῦ περιουσίου λαοῦ ἀπό τή γῆ τῆς δουλείας, τήν Αἴγυπτο, στή γῆ τῆς ἐπαγγελίας, τή Χαναάν.

Τό Πάσχα τοῦ ἀρχαίου Ἰσραήλ ἀποτελεῖ τύπο καί προεικόνιση τοῦ δικοῦ μας χριστιανικοῦ Πάσχα. Καί ἡ αἰσθητή ἐκείνη διάβαση τῶν Ἰσραηλιτῶν διαμέσου τῆς Ἐρυθρᾶς θάλασσας προετύπωνε τή δική μας νοητή διάβαση τῶν χριστιανῶν, ἀπό τόν θάνατο στη ζωή καί ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό.

Ὁ Μωϋσῆς ἐλευθέρωσε τούς Ἰσραηλίτες ἀπό τή δουλεία τῶν Αἰγυπτίων καί τούς ὁδήγησε στή γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Καί ὁ Χριστός μας, ὁ Υἱός καί λόγος τοῦ Θεοῦ, ἐλευθέρωσε κι ἐμᾶς, τόν νέον ἰσραήλ, ἀπό τόν ζυγό τῆς ἁμαρτίας, τή φθορά καί τόν θάνατο καί μᾶς ὁδήγησε στήν Ἐκκλησία Του μᾶς χάρισε, κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο,  «την ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ» (Ρωμ. 8,21), ὅπως ψάλλουμε τήν πανέορτη νύχτα τοῦ Πάσχα. Ὁ Χριστός καί Θεός μας μᾶς πέρασε ἀπό τόν θάνατο στη ζωή κι ἀπό τή γῆ στον οὐρανό. «Ἐκ γάρ θανάτου πρός ζωήν καί ἐκ γῆς πρός οὐρανόν Χριστός ὁ Θεός ἡμᾶς διεβίβασεν…»

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τό ἀληθινό καί αἰώνιο Πάσχα ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν. Ὁ σταυρωθείς καί ἀναστάς Κύριος εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχήν Ἀμνός τοῦ Θεοῦ, «το Πάσχα ἡμῶν», ὅπως γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Κορ. 5, 7). Ἐκεῖνος σταυρώθηκε καί ἔχυσε τό αἶμα Του πάνω στόν σταυρό γιά νά λυτρώσει τόν κόσμο ἀπό τήν ἁμαρτία. Διά τοῦ Πάθους Του οἱ ἄνθρωποι θεραπευθήκαμε ἀπό τά πάθη μας. Καί διά τῆς Ἀναστάσεώς Του χαρίζει σέ ὅλους μας τήν αἰώνια ζωή. Τό ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Κυρίου μας συνεχίζεται διά τῆς Ἐκκλησίας Του προεκτείνεται μέσα στον χρόνο καί τήν ἱστορία. Κάθε φορά καί ὅπου τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία, Ἐ κ ε ῖ ν ο ς θυσιάζεται ἀναιμάκτως «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας». Ἐ κ ε ῖ ν ο ς προσφέρεται καί γίνεται ἡ ἀληθινή «βρῶσις» καί ἡ ἀληθινή «πόσις» τῶν πιστῶν (Ἰω. 6,55). Τό Δεῖπνο τῆς Εὐχαριστίας εἶναι τό αἰώνιο πασχάλιο μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας.

Ἑορτάζουμε σήμερα οἱ πιστοί, τό Πάσχα τοῦ Κυρίου μας. Αὐτό σημαίνει ὅτι βιώνουμε τό Πάσχα καί ὡς ἕνα προσωπικό γεγονός τή δική μας διάβαση ἀπό τήν πνευματική δουλεία στήν πνευματική ἐλευθερία τήν ἀπεξάρτησή μας ἀπό τήν κυριαρχία τῆς ἁμαρτίας καί τῶν παθῶν καί την ἀπόκτηση τῆς ἐλευθερίας πού χαρίζει στά τέκνα Του ὁ Θεός τήν ἀπαλλαγή μας ἀπό τήν κατάσταση τῆς πνευματικῆς νεκρότητας καί τή ζωοποίησή μας διά τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ.

Αὐτό συντελεῖται μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία μας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό ζωντανό σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτό καί μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία μποροῦμε νά γίνουμε μέτοχοι τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ.

              Στήν Ἐκκλησία μέ τό βάπτισμά μας πραγματοποιεῖται ἡ ἀναγέννησή μας.

              Στήν Ἐκκλησία γινόμαστε κοινωνοί τῶν χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος.

              Στήν Ἐκκλησία μετέχουμε στήν κοινωνία τοῦ σώματος καί τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου.

              Στήν Ἐκκλησία, μ’ ἕνα λόγο, ἐξαγιάζεται καί μεταμορφώνεται διά τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ ὁλόκληρη  ἡ ζωή μας.

              Στήν Ἐκκλησία ἡ κάθε ὥρα καί ἡ κάθε στιγμή τῆς ἐπίγειας ζωής μας γίνεται ἕνα ἀληθινό πάσχα, ἕνα πέρασμα «ἐκ τοῦ θανάτου πρός την ζωήν καί ἐκ τῆς γῆς πρός τόν οὐρανόν».

              Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί παιδιά μου,

Ἡ διάπυρη εὐχή πού ὁ ταπεινός Ἐπίσκοπός σας ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς του ἀπευθύνει σέ ὅλους σας, εἶναι τό ἐφετινό Πάσχα τοῦ Κυρίου μας νά γίνει μιά πραγματική διάβαση, πέρασμα ὅλων μας

ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας στήν ἐλευθερία τοῦ Χριστοῦ

ἀπό τά σκοτάδια τῆς πλάνης, τῆς ἀβεβαιότητας καί τῆς σύγχυσης στό ὑπερούσιο φῶς τῆς Ἀναστάσεως καί

ἀπό τή θανατερή αἰχμαλωσία στά φθαρτά καί τά γήινα στήν εὐφρόσυνη μέθεξη τῆς ὄντως ζωῆς, πού ἀναβλύζει ἀπό τόν τάφο τοῦ ἀναστημένου Κυρίου μας.

Εὔχομαι σέ ὅλους σας ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ καί ἀπαλλαγμένα ἀπό τήν λαίλαπα τῆς πανδημίας τοῦ Κορονοϊοῦ, πού βασανίζει ὅλους μας καί τόν κόσμον ὀλόκληρον.

 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η !


Μετά θερμῶν εὐχῶν καί ἀγάπης Χριστοῦ,

  Μητροπολίτης σας

     Φωκίδος   Θ ε ό κ τ ι σ τ ο ς

Δοξολογία για την κήρυξη της Επανάστασης στη Ρούμελη.


Την επέτειο των 200 ετών από την κήρυξη της Επαναστάσεως του 1821 στη Ρούμελη, τίμησαν η Ιερά Μητρόπολη Φωκίδος και ο Δήμος Δελφών, στο πλαίσιο των προβλεπομένων μέτρων προφύλαξης από την πανδημία.

Στον ιστορικό χώρο της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Παρνασσίδος, όπου τη νύχτα της 23ης προς την 24η Μαρτίου 1821, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του οπλαρχηγού Πανουργιά με τον Επίσκοπο Σαλώνων Ησαΐα, τους προκρίτους της περιοχής και άλλους οπλαρχηγούς και αποφασίσθηκε η έναρξη του Αγώνα. Στον ίδιο χώρο όπου σαν σήμερα πριν 200 χρόνια ο εθνομάρτυς Επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας όρκισε τους αγωνιστές, τελέστηκε δοξολογία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φωκίδος, κ. Θεόκτιστο παρουσία εκπροσώπων των αρχών του τόπου, των σωμάτων ασφαλείας και βεβαίως της μοναστικής αδελφότητας της Ιεράς Μονής. 

Τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας εκφώνησε ο εκπαιδευτικός κ. Νικόλαος Κατσικούλης, σημειώνοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η περιοχή της Φωκίδας και της Στερεάς Ελλάδας γενικότερα στην Επανάσταση.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φωκίδος στο σύντομο χαιρετισμό του, αφού εξήρε την αυταπάρνηση και τη γενναιότητα των ηρώων μας, ευχήθηκε ώστε αυτή να είναι η τελευταία φορά που τέτοιου είδους εορτασμοί πραγματοποιούνται υπό το φόβο της πανδημίας. Στο τέλος τελέσθηκε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των υπέρ Πίστεων και Πατρίδος αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων προγόνων μας.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΩΚΙΔΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΩΚΙΔΟΣ

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητος στο διαδίκτυο, σχετικά με την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κουτσουριωτίσσης, η Ιερά Μητρόπολις Φωκίδος με αίσθημα πνευματικής ευθύνης απέναντι στους πιστούς αλλά και προς αποκατάσταση της πραγματικής διαστάσεως των γεγονότων και την αποφυγή παρανοήσεων και υπερβολών, που εύκολα μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα, πληροφορεί δια τα εξής:

α) Δυνάμει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων κατόπιν αντιδικίας με τον πατέρα του εμφανιζομένου ως μηνυτού, η αναφερόμενη στα δημοσιεύματα έκταση μετά του επ αυτής κτίσματος έχει περιέλθει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της Ιεράς Μονής. Συντάχθηκε μάλιστα ήδη από το 2006 σχετική έκθεσις βίαιης αποβολής του αντιδίκου και εγκατάστασις της Μονής από τον αρμόδιον δικαστικό επιμελητή, δυνάμει της οποίας η αντίδικη πλευρά απώλεσε οιασδήποτε μορφής εμπράγματο ή άλλο δικαίωμα επί της επιδίκου εκτάσεως.

β) Έκτοτε ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε ο συγκεκριμένος χώρος από τους καταγγέλλοντες, το δε κτίσμα ήταν ανοιχτό και εκτεθειμένο επί σειρά ετών στον οποιονδήποτε. Είναι παντελώς ψευδής η αναφορά σε ύπαρξη κτηνοτροφικής μονάδος, την οποία υποτίθεται ότι διατηρεί ο καταγγέλλων.

γ) Εντελώς ξαφνικά και για τους δικούς τους λόγους, οι εντελώς όψιμα και ύστερα από πολύχρονη απουσία εμφανισθέντες καταγγέλλοντες δημιούργησαν εκ του μη όντος ζήτημα, προσφεύγοντας στις αστυνομικές αρχές για δήθεν κλοπή ευτελούς αξίας πραγμάτων και μάλιστα στα όρια της αυτοφώρου διαδικασίας.

δ) Χωρίς να αναζητηθεί και η άποψη της Ιεράς Μητροπόλεως ή της Ιεράς Μονής επί των έωλων καταγγελιών και χωρίς να λάβουν υπ’ όψη τις δικαστικές αποφάσεις και τα στοιχεία που διαθέτει, επιδείχθηκε μια αντιδεοντολογική προσέγγισις και συμπεριφορά σαν στόχος να ήταν η δυσφήμισις των μοναζουσών και της Εκκλησίας και όχι η αναζήτησις της αληθείας.

ε) Με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο αρνούμαστε όποιας μορφής κατηγορία και δηλώνομε ότι επιφυλασσόμεθα παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός μας, επιλέγοντας να προσφύγομε στον φυσικό μας δικαστή και όχι στα «λαϊκά δικαστήρια», όντες βέβαιοι ότι η αλήθεια θα λάμψει.

Εκ του γραφείου τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος

 

 

Ανοιχτή επιστολή προς τον Αστυνομικό Διευθυντή Φωκίδος για την ημέρα των Θεοφανείων


Προσυπογράφω τα όσα εύστοχα και καίρια επισημαίνει παρακάτω η δόκιμη δημοσιογραφική γραφίδα του κ. Μανώλη Κοττάκη. Τα απευθύνω ως «Ανοικτή Επιστολή» στον Αστυνομικό Διευθυντή Φωκίδος, ο όποιος με πολλή σπουδή και υπερβάλλοντα ζήλο -παραμονή των Θεοφανείων-, ως εκπρόσωπος της κοσμικής εξουσίας, με αυταρχισμό και ασυδοσία ανέλαβε να επικοινωνήσει με την πλειάδα των ιερέων μας και να υποδείξει με πολιτική λόχου δύσβατες περιοχές άσκησης του ιερατικού τους λειτουργήματος. 

Ο ίδιος προσωπικά δεν λειτουργώ ποτέ με σκοπό την οδηγία ή την επιτίμηση. Ωστόσο δεν δικαιούμαι να κλείσω τα σπλάχνα μου στην αγωνία του ποιμνίου μου και στην οιμωγή του λαού μου. Και δεν εκχωρώ σε κανέναν την Αρχιερατική μου διακονία. 

Επειδή ο κ. Διευθυντής ζήτησε να με δει προσωπικά -και βέβαια θα τον δεχθώ- τον παρακαλώ, μέχρι τότε, να αναγνώσει προσεκτικά τα παρακάτω γραφόμενα και να μελετήσει με προσοχή τις διαπιστωτικές προτάσεις του δημοσιεύματος έτσι ώστε να βοηθήσει και μένα στην κατανόηση των ειρημένων κρίσεων, στοχαστικών αληθειών και προβληματισμών, γιατί αν και διετέλεσα επί τρεις σχεδόν δεκαετίες εκπαιδευτικός πάντοτε επιλέγω τη θέση του μαθητού και της μαθητείας.

 

Μετ’ ευχών

Ο Φωκίδος Θεόκτιστος

 

«Έπρεπε να το περιμένουμε… Θα φθάναμε κάποτε έως εδώ».

Από τον Μανώλη Κοττάκη

Το κόμμα, του οποίου ο ύμνος περιέχει τον στίχο «ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία» (στο άκουσμα του οποίου παραληρούσαν εκατομμύρια Ελληνες και Ελληνίδες κάποτε, στις συγκεντρώσεις του Ευάγγελου Αβέρωφ, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Μιλτιάδη Εβερτ, του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά), σήμερα, εν μέσω πανδημίας, βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με την Εκκλησία της Ελλάδος. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης της κεντροδεξιάς παράταξης που στέκεται «απέναντι» σε Αρχιεπίσκοπο.

Και το ακόμη χειρότερο: Κρίση, και μάλιστα βαθιά, σοβεί και στις σχέσεις μεταξύ της αρχηγού του κράτους, Προέδρου της Δημοκρατίας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, και της Εκκλησίας, μετά την απαξιωτική στάση της απέναντι στο Ιερό Ευαγγέλιο κατά τη -διάσημη πλέον, ελέω εθνικού ύμνου- δοξολογία της Πρωτοχρονιάς. Γιατί, όμως, φθάσαμε έως εδώ; Γιατί, πλέον, μητροπολίτες, όπως ο Ιωαννίνων Μάξιμος, βάλλει ευθέως και ονομαστικώς εναντίον υπουργών που κατοικοεδρεύουν στο Μέγαρο Μαξίμου; Επειδή είμαστε οι μόνοι που φωνάζουμε από την αρχή της πανδημίας ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζουν την Εκκλησία η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα θα έχει ολέθρια αποτελέσματα, δικαιούμαστε να το πούμε: Όλο αυτό συμβαίνει γιατί κάποιοι δεν ακούνε. Καβάλα στο άλογο των δημοσκοπήσεων, νομίζουν ότι δεν τους αγγίζει τίποτε.

Με συνέπεια αυτό που χαρακτηρίζει την ευρύτερη Πολιτεία κατά το διανύσαν διάστημα να είναι η ασεβής συμπεριφορά της απέναντι στον θεσμό της Εκκλησίας. Η διαρκής απόπειρα ταπείνωσής του. Η εντύπωση ότι επιδιώκεται η συντριβή του. Ιδού ένας πρόχειρος απολογισμός ύστερα από ένα έτος κορωνοϊού: ποινικές διώξεις εις βάρος μητροπολιτών (για Εφετείο, Πολυτεχνείο, Πρωτομαγιά, καμία), διώξεις κατά κληρικών για τη θεία κοινωνία, Αστυνομία έξω από τους ναούς τη Μεγάλη Εβδομάδα, πρόστιμα σε πιστούς για την παρουσία τους σε προαύλια ναών τη Μεγάλη Εβδομάδα, εισηγήσεις υπουργών να ανοίξουν οι ναοί τελευταίοι των τελευταίων, στις 30 Ιουνίου, με τη λήξη του πρώτου κύματος της πανδημίας (ευτυχώς, τις απέρριψε ο πρωθυπουργός), εισηγήσεις να ανοίξουν οι ναοί τα Χριστούγεννα με εννέα μόλις πιστούς (ευτυχώς, και αυτές τις απέρριψε ο πρωθυπουργός).

H ζημιά ωστόσο έγινε, γιατί τα νυχάδικα άνοιξαν πρώτα, η «μισητή» Εκκλησία έμεινε και πάλι τελευταία. Απαγόρευση στα μικρά παιδιά να πουν τα κάλαντα που μιλούν για του «Χριστού τη θεία γέννηση». Και το αποκορύφωμα: Ανατροπή της κοινής υπουργικής απόφασης που ίσχυσε για την παρουσία πιστών κατά τις λειτουργίες των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς χωρίς προηγούμενη εισήγηση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων (μου το αποκάλυψε ο καθηγητής Χαράλαμπος Γώγος σε ραδιοφωνική συνέντευξη) και χωρίς να ενημερωθεί η Εκκλησία, η οποία έμαθε τα νέα από την… τηλεόραση! Ποια; Η Εκκλησία, που δύο φορές μέσα στα 200 χρόνια της Ανεξαρτησίας μας εκποίησε δύο φορές τα τιμαλφή της σε χρυσό και ασήμι για να δανειστεί το ελληνικό κράτος και να φάνε ένα πιάτο ψωμί οι Ελληνες! Αυτή την Εκκλησία τόλμησαν να γράψουν κάποιοι στα παλαιά τους τα παπούτσια! Και απαξίωσαν να κάνουν ένα τηλέφωνο για να την ενημερώσουν. Τόσο «μικρή» την έχουν στο μυαλό τους, στο οποίο προηγούνται πάντοτε το εμπόριο και οι τζίροι, και μένουν πάντα τελευταίες οι ψυχές των ανθρώπων.

Ήρθε, μετά ταύτα, και η στάση της Προέδρου της Δημοκρατίας στη Μητρόπολη και «έδεσε» το γλυκό – οι περισσότεροι στην Ιεραρχία ομιλούν για «σχέδιο». Η παρουσία του Αρχιεπισκόπου στην είσοδο της Μητροπόλεως και η υποδοχή που επεφύλαξε στην κυρία Σακελλαροπούλου είναι παράδοση που μας έρχεται από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Από τότε που ο Πατριάρχης υποδεχόταν τον αυτοκράτορα στην Αγία Σοφία. Παράδοση που σηματοδοτεί τον σεβασμό της Εκκλησίας στην κοσμική εξουσία. Είναι μεγίστη τιμή. Το δε Ευαγγέλιο, που προετάθη από τον Ιερώνυμο στην Πρόεδρο προς ασπασμόν, δεν είναι απλώς ένα θρησκευτικό κείμενο.

Είναι ένα κειμήλιο που συνδέεται με την ιστορία 200 ετών του νεότερου ελληνικού έθνους. Στο Ευαγγέλιο ορκίστηκαν οι αγωνιστές του ’21, στο Ευαγγέλιο που σώζεται στην Αίγινα ορκίστηκε ο Καποδίστριας, στο Ευαγγέλιο όρκιζε τους αγωνιστές του ο Παύλος Μελάς. Οταν όμως μητροπολίτες από όλη την Ελλάδα είδαν την Πρόεδρο στήλη άλατος, απαθή, με βλέμμα απλανές, μπροστά στο ιερό κείμενο -δεν είχαν την απαίτηση να κάνει τον σταυρό της αν είναι άθεη-, πάγωσαν.

Μητροπολίτες μετριοπαθείς, με καλή γνώμη για τον πρωθυπουργό, μάλιστα. Οπως, δε, μας ελέχθη από πλείστους εξ αυτών, «οι σχέσεις μας με την κυβέρνηση ίσως αποκατασταθούν. Αλλά με την Προεδρία οι θερμοκρασίες εφεξής θα είναι Σιβηρίας. Με τον ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μεγάλες διαφορές, αλλά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σεβόταν την Εκκλησία. Με τη Ν.Δ. -τι παράδοξο!- έχουμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας που δεν σέβεται την Εκκλησία!». Αυτά λένε! Εκανε, βεβαίως, άτσαλα έναν σταυρό η Πρόεδρος κατά την ορκωμοσία της κυβέρνησης, αλλά, αν δεν το πιστεύει, τι νόημα έχει; Δεν σώζεται η κατάσταση. Ο Αρχιεπίσκοπος έριξε ιδιωτικώς τις «μπηχτές» του στον πρωθυπουργό για την «οικοδέσποινα».

Ο,τι σας γράφω είναι προϊόν πολύμηνου ρεπορτάζ, στο οποίο είναι ενσωματωμένες όλες οι τελευταίες εξελίξεις. Είτε μας αρέσει είτε όχι, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πραγματική κατάσταση, η οποία μάλιστα δεν πυροδοτήθηκε από κάποιο πολιτικό θέμα στο οποίο ανεμίχθη, ως μη ώφειλε, η Εκκλησία, όπως κατηγορήθηκε στο παρελθόν για τις ταυτότητες. Πυροδοτήθηκε από την εχθρική συμπεριφορά της Πολιτείας κατά την επίλυση ζητημάτων εσωτερικής λειτουργίας της Εκκλησίας, και μάλιστα πνευματικών. Δεν εξηγείται εύκολα στον πιστό η κυβερνητική αντιπάθεια στη θεία κοινωνία ή η απαγόρευση ρίψης του σταυρού σε ανοιχτό χώρο, έπειτα από τόσες εκπτώσεις στις συγκεντρώσεις της Αριστεράς. Ούτε καταλαβαίνει ο πιστός γιατί πανηγυρίζεται ο διορισμός του πρώτου open gay υπουργού κεντροδεξιάς κυβέρνησης, τη στιγμή που ο δικός του ο καημός, ο περιορισμός των θρησκευτικών καθηκόντων του, έπρεπε να προηγείται.

Είναι άρρητα ρήματα αυτά για κάποιους -το καταλαβαίνω-, αλλά έτσι έχει η κατάσταση. Ανακεφαλαιώνω, λοιπόν: Είμαστε μπροστά σε μια τετραπλή κρίση. Κρίση μεταξύ Προέδρου Δημοκρατίας και Εκκλησίας. Κρίση μεταξύ κυβέρνησης και Εκκλησίας, η οποία με την εγκύκλιο Ιερωνύμου παρατηρεί δηκτικώς ότι «πολλοί κύκλοθεν οι εχθροί ημών». Κρίση προσωπική στις σχέσεις πρωθυπουργού – Αρχιεπισκόπου και της Ιεράς Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης της Κεντροδεξιάς στον οποίο ο Αρχιεπίσκοπος απευθύνεται με τη φράση «όπως στρώσατε θα κοιμηθείτε, κύριε πρωθυπουργέ!». Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε άριστες σχέσεις με την Εκκλησία – με είχε ξυπνήσει μια φορά στις 7 το πρωί για ένα επικριτικό θέμα που είχε γράψει η «Απογευματινή» ( όχι εγώ) για τον Χριστόδουλο. Ο Κώστας Καραμανλής ηγήθηκε του αγώνα για τις ταυτότητες.

Ο Αντώνης Σαμαράς φέρθηκε τόσο «σπαθί» στον Ιερώνυμο, ώστε ο τελευταίος εκφράζει την ευαρέσκειά του προς το πρόσωπό του στο τελευταίο βιβλίο του. Και, τέλος, κρίση αξιών. Δικαίως ή αδίκως, δημιουργείται η εντύπωση πως ο χριστιανισμός διώκεται «με σχέδιο». Η τετραπλή αυτή κρίση πρέπει να σβήσει για λόγους εθνικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς.

Εθνικούς, διότι είναι επιζήμια στους καιρούς μας η σύγκρουση κορυφής μεταξύ Προέδρου Δημοκρατίας, πρωθυπουργού και Εκκλησίας. Πολιτικούς, διότι ούτε η Πολιτεία ούτε η Εκκλησία θα βγουν κερδισμένες από μια τέτοια σύγκρουση. Θα λαβωθούν και οι δύο.

Και μάλιστα, σε μια εποχή που η Πολιτεία χρειάζεται τη συμμαχία της Εκκλησίας για τον εμβολιασμό. Και ιδεολογικούς, γιατί η ταπείνωση και η προσβολή του πληρώματος της Εκκλησίας έχουν συνέπειες στην εκλογική συμπεριφορά. Οι σημιτικοί, που έχουν εισχωρήσει στο κόμμα και πιστεύουν σε μια «άθεη Ν.Δ.», παρεξηγούν το γεγονός ότι οι συντηρητικοί πολίτες σιωπούν, δεν επαναστατούν και δεν βγαίνουν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν για την ασύλληπτη προσβολή που δέχεται ο αξιακός τους κώδικας. Λένε όμως σε όλους τους βουλευτές «μην εκμεταλλεύεστε το γεγονός ότι είμαστε φιλήσυχοι άνθρωποι». Πρόκειται για χιλιάδες πολίτες που ακόμη και σήμερα δεν θεωρούν ντεμοντέ το «ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία». Εξακολουθεί να τους ορίζει. Διότι πιστεύουν αυτό που λέει ο παππούς στην κρητική διαφήμιση: «Μην τη φοβάσαι την Ελλάδα όσο έχει ρίζες!»

( Πηγή άρθρου κ. Μανώλη Κοττάκη, https://www.estianews.gr/, 8 Ιανουαρίου 2021)


Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας στην εορτή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στον Μαραθιά Φωκίδος.

Στον Μαραθιά Φωκίδος, για την εορτή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, βρέθηκε την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτιστος, όπου χοροστάτησε και προεξήρχε της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας.

Ο Σεβασμιώτατος μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας παρακάθισε στην αίθουσα του Ιερού Ναού, όπου ευλόγησε και έκοψε την βασιλόπιτα του κατηχητικού του εν λόγω Ιερού Ναού. Λόγω τον υγειονομικών μέτρων περί της πανδημίας του covid-19, δεν παρευρέθηκαν τα παιδιά του κατηχητικού.

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε κάθε καλό και καρποφορία στον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αιδεσιμ. π. Νικόλαο Φρομουζόπουλο για το πνευματικό έργο που επιτελεί.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος

Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτιστος: Η στάση του χριστιανού μέσα στην εκκλησία

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτιστος, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020 λειτούργησε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βουνιχώρας.

Ο Σεβασμιώτατος στον λόγο του αναφέρθηκε για την στάση του πιστού χριστιανού μέσα στην εκκλησία. Μεταξύ των άλλων, στον λόγο του τόνισε τα εξής:

«Εισερχόμαστε κάθε φορά στον Ιερό Ναό με ταπείνωση, πραότητα και σεβασμό απέναντι στον Θεό, όχι με την «ψευτοευσεβίστικη» εμφάνιση του Φαρισαίου. Η εκκλησία είναι ένας χώρος που ερχόμαστε να ακούσουμε τον λόγο του Θεού, αλλά και πολύ περισσότερο να ενωθούμε μαζί Του μέσω της Θείας Κοινωνίας.

Για το λόγο αυτό φροντίζουμε να μην κάνουμε θόρυβο, να μην μιλάμε μεταξύ μας και να αποφεύγουμε άσκοπες κινήσεις που μας αποσπούν την προσοχή από το πρόσωπο του Χριστού. Ακόμα και κάποιος που θα εισέλθει στον Ναό και μας χαιρετίσει, ανταποκρινόμαστε με ελαφριά κλίση της κεφαλής, χωρίς χειραψίες και χωρίς να ανταλλάσσουμε κουβέντες.

 ααΜένουμε με ευλάβεια στη θέση μας προσευχόμενοι συμμετέχοντες στην οποιαδήποτε Ιερή Ακολουθία που τελείται εντός του ναού με τέτοιο τρόπο ώστε η προσευχή μας να βγαίνει από την καρδιά μας.

Κάθε φορά που πηγαίνουμε στην εκκλησία ζούμε την εικόνα του ουρανού επάνω στη γη. Λαμβάνουμε ανεκτίμητη πνευματική ωφέλεια, που όταν δεν γίνεται σωστά εκ μέρους μας, τότε απλά αποστερούμε από τον εαυτό μας τις δωρεές του Θεού».

Εκ του γραφείου τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Φωκίδος

Τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, Μητροπολίτη Φωκίδος κ. Θεόκτιστο, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020, στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας.

Η υποδοχή έγινε στην είσοδο των γραφείων από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Μουλατσιώτη.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας συνοδευόταν από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου, κ. Κώστα Μπαγινέτα, τον Βουλευτή του Νομού κ. Μπούγα Ιωάννη, τον Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδος κ. Δελμούζο Γεώργιο και άλλους παράγοντες του Νομού.

Τους ανωτέρω υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος στο γραφείο του, όπου ακολούθησε μια εποικοδομητική συζήτηση.

Εκ του γραφείου τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος.Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτιστος: Οι αλιείς που πιάνουν πολλά ψάρια

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτιστος, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020 λειτούργησε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ιτέας.

Ο Σεβασμιώτατος στον λόγο του αναφέρθηκε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της ημέρας για την θαυμαστή αλιεία που είχαν οι μαθητές του Χριστού και μεταξύ των άλλων είπε τα εξής:  «Ενώ αρχικά οι μαθητές από μόνοι τους δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα όταν είχαν πάει για να ψαρέψουν, στη συνέχεια με την υπόδειξη του Ιησού Χριστού, έπιασαν τόσα πολλά ψάρια που άρχισαν να σχίζονται τα δίχτυα.

Αυτό το γεγονός μας δείχνει ότι εμείς οι άνθρωποι όταν στη ζωή μας προσπαθούμε να κάνουμε κάτι χωρίς να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού, πολλές φορές δεν καταφέρνουμε απολύτως τίποτα. Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, είναι ένα μάθημα για εμάς, όταν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, πριν ακόμα ξεκινήσουμε να ζητάμε την βοήθεια του Θεού, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προκόψουμε στη ζωή μας είτε πνευματικά είτε και σωματικά. Λέω σωματικά διότι κάποιες φορές επιτρέπει ο Θεός να περνούμε σωματικές δοκιμασίες, ασθένειες, ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται να ζητούμε την βοήθεια του Θεού. Διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι ο ιατρός και των ψυχών και των σωμάτων ημών

Αν θέλουμε λοιπόν να γίνουμε αλιείς που θα πιάνουμε πολλά ψάρια, σαν τους μαθητές του Ιησού Χριστού, δηλαδή αν θέλουμε να έχουμε προκοπή στη ζωή μας με πολλούς καρπούς, τότε να μην ξεχνάμε τον Θεό. Να Τον θυμόμαστε καθημερινά και όχι μόνο στις δύσκολες στιγμές».

Εκ του γραφείου τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως

Η εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ερατεινή

Στην Ερατεινή Φωκίδος, για την εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, βρέθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτιστος, όπου χοροστάτησε και προεξήρχε της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας.

Ο Σεβασμιώτατος στον λόγο του αναφέρθηκε στο γεγονός της Μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, κάτι το οποίο έγινε και στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ναι μεν πέθανε και ετάφη ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, αλλά μετέστη στην αιώνια ζωή. Όπως ο ίδιος Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος μας αναφέρει στην Α΄ Επιστολή Ιωάννου, εκείνος που είναι ενωμένος μέσω της πίστης με τον Χριστό και τον έχει δικό του, έχει την αληθινή και αιώνια ζωή. Έτσι και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ναι μεν γεύθηκε θάνατο, αλλά θάνατο που τον οδήγησε στην αιώνια ζωή, διότι ο ίδιος ενώ ήταν ακόμα πάνω στη γη, ήταν ενωμένος με τον Χριστό που είναι η πηγή της ζωής και αυτός που είναι ενωμένος με την πηγή της ζωής, τον Ιησού Χριστό, θα ζει αιώνια.

Επίσης τόνισε ότι όπως ήταν ενωμένος ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος με τον Ιησού Χριστό, έτσι κι εμείς οι άνθρωποι χρειάζεται να είμαστε ενωμένοι μαζί Του, για να μην γευθούμε θάνατο.

Εκ του γραφείου τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως


Ο Ποιμενάρχης μας στην Πεντάπολη Φωκίδος για την εορτή της Αγίας Σοφίας

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτιστος χοροστάτησε και Λειτούργησε στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην Πεντάπολη Φωκίδος για την εορτή της Αγίας Σοφίας.

Ο Σεβασμιώτατος στον λόγο του αναφέρθηκε στη ζωή της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων της που αγίασαν, Ελπίδα, Αγάπη και Πίστη και στη συνέχεια τόνισε το πόσο σημαντικό είναι όταν οι γονείς μαθαίνουν τα παιδιά από μικρά να ζουν κοντά στον Θεό. Μίλησε για τα πρότυπα που πρέπει να δείχνουν οι γονείς προς τα παιδιά τους, την αξία της οικογένειας, η οποία όταν ζει κοντά στον Χριστό, τότε ο στόχος της αγιότητος είναι εύκολος για όλη την οικογένεια.

Εκ του γραφείου τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως


Η εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου στο Πολύδροσο και την Αγία Ευθυμία

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτιστος χοροστάτησε κατά τη διάρκεια της ιεράς ακολουθίας του πανηγυρικού Εσπερινού στον Πάνορμο Φωκίδος την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020. Στον λόγο του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο απολυτίκιο της εορτής, όπου το ερμήνευσε με απλά λόγια και κυρίως ανέλυσε για ποιο λόγο η γέννηση της Θεοτόκου είναι τόσο χαρμόσυνο γεγονός.

Ανήμερα της εορτής, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020, ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε και Λειτούργησε στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην Αγία Ευθυμία Φωκίδος, όπου κήρυξε το θείο λόγο και αναφέρθηκε στην επιλογή του προσώπου της Θεοτόκου, από τον Τριαδικό Θεό, ώστε να κυοφορήσει το δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.

Εκ του γραφείου τύπου της Ιεράς ΜητροπόλεωςΟ Σεβ. Ποιμενάρχης μας στο Πολύδροσο Φωκίδος

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεόκτιστος στα πλαίσια της ποιμαντικής διακονίας για την χριστιανική αναγέννηση του νομού μας, επισκέφθηκε ακόμα μια κωμόπολη της Φωκίδος, το Πολύδροσο.

Το πρωί της Κυριακής χοροστάτησε στον Όρθρο και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πολυδρόσου, πλαισιούμενος από τον εφημέριο του Ιερού Ναού π. Κωνσταντίνο Παπαθανασίου.

Στον λόγο του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στον εκκλησιασμό των χριστιανών και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας. Ο εκκλησιασμός δεν γίνεται μόνο για προσευχή είτε ατομική είτε ομαδική, αλλά κατά κύριο λόγο γίνεται για την ένωσή μας και την άμεση επικοινωνία μας με τον Ιησού Χριστό. Αυτό γίνεται μέσω της Θείας Κοινωνίας, όπου ο πιστός προσέρχεται προετοιμασμένος για την Θεία Κοινωνία μέσω του Ιερού Μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως.

Εκ του γραφείου τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως

Ο Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μ. Φωκίδος σε αγρυπνία για την κατάπαυση της πανδημίας

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 9:00 έως τις 12:30 το βράδυ, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Αντίρριο τελέσθηκε μικρή κατανυκτική Αγρυπνία, όπου σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιερού Ναού προσευχήθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες για την κατάπαυση της πανδημίας.

Με την ευλογία και άδεια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου, έπειτα από πρόσκληση του εφημερίου Αρχιμανδρίτου Πολυκάρπου Θεοφάνη, της ιεράς αγρυπνίας προεξήρχε ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος.

Στην ιερά αγρυπνία τέθηκαν προς προσκύνηση Σταυρός με Τίμιο Ξύλο και τεμάχια ιερών λειψάνων του Αγίου Νικηφόρου του λεπρού, του Αγίου Χαραλάμπους και του Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης, οι οποίοι έχουν τη χάρη από τον Θεό κατά των λοιμωδών ασθενειών.

Εκ του γραφείου τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως