ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ με θέμα "Aμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα"

Το Γραφείο Νεότητος της Ι. Μ. Φωκίδος διοργανώνει γραπτό διαγωνισμό με αληθινές ιστορίες με θέμα: Αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα, δηλ. υποφέρουν τα παιδιά εξαιτίας των αμαρτιών των γονέων τους.
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: