Ιερός Ναός Ευαγγελισμού Θεοτόκου Χρισσού

Τα παιδιά του κατηχητικού, την ώρα του μαθήματος στο ναό και κατόπιν στα παιχνίδια.