Ιερατικές συνάξεις της Μητροπόλεώς μας


Ο Σεβ. Μητροπολίτης και Ποιμενάρχης μας κ. Θεόκτιστος έχει δώσει κυρίως μεγάλη βαρύτητα σε τρεις τομείς της Μητροπόλεώς μας, τη νεότητα, τη φιλανθρωπία, τη πνευματική αναβάθμιση κληρικών και των λαϊκών.


Στην πενταετία που παρήλθε όλοι έχουμε δει και απολαύσει αυτούς τους καρπούς. Όλοι γνωρίζουμε ότι πνευματικά η Φωκίδα αλλάζει προς το καλύτερο και ο Μητροπολίτης μας αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι άξιος πνευματικός ηγέτης που ξέρει να κερδίζει τις καρδιές κληρικών και λαϊκών.

Προς καλλιτέρα επίτευξη της πνευματικής αναβάθμισης των κληρικών μας όρισε μηνιαίες ιερατικές συνάξεις τόσο για τους κληρικούς της Δωρίδος όσο και για τους κληρικούς της Παρνασσίδος. Το ενδιαφέρον του για την ψυχική σωτηρία αλλά και την υλική πρόοδο όλων μας είναι απαράμιλλο.

Όπως είχε κερδίσει την αγάπη των κληρικών και των λαϊκών στην Σπάρτη ως βοηθός Επίσκοπος, έτσι έχει κερδίσει και την αγάπη των κληρικών και των λαϊκών του πιστού λαού της Φωκίδος. Άρχοντες κλήρος και λαός τιμούν, σέβονται και αγαπούν τον Ιεράρχη και Μητροπολίτη μας κ. Θεόκτιστο.


Εκ του γραφείου τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως